บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ที่ให้บริการเฉพาะเจาะจงให้กับอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่สนใจ  โดยรูปแบบและเนื้อหาหลักสูตรสามารถกำหนดได้อย่างอิสระ เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองได้ตรงความต้องการและสะดวกกับลูกค้ามากที่สุด

ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตรที่เคยจัดให้กับภาคอุตสาหกรรม

 • Numerical and Finite Element Methods in Engineering for Analyzing Heat Transfer, Structure and Thermal Stress Problems
 • ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (Finite Element Analysis in Engineering)
 • เทคโนโลยีกระบวนการหล่อความดันสูง (High Pressure Die Casting)
 • การออกแบบ Gating System สำหรับแม่พิมพ์ High Pressure Die Casting
 • Rheology: การประยุกต์ศาสตร์การไหลในอุตสาหกรรมอาหารและโพลิเมอร์
 • การวิเคราะห์เอกลักษณ์ของพอลิแซคคาร์ไรด์
 • กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม & ความปลอดภัยสารเคมี สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
 • เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้โปรแกรม CAE
 • พื้นฐานและการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRF
 • พื้นฐานและการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR
 • เทคโนโลยีการพ่นพอกที่ใช้กับงานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • Open House Wheel Technology
 • การวิเคราะห์ความเสียหายงานโลหะ
 • การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล (Hardening of Automotive and Machine Parts)
 • Injection Compression Molding
 • RoHS: ระเบียบสารอันตรายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
 • REACH-sVHC: ก้าวแรก...ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้
 • การอบชุบโลหะ (Heat Treatment of Metals)

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ เอ็มเทค

โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4675  และ 4677